SM-keskimatka (10/09/2022) SM-keskimatka (10/09/2022)