25-manna, sträcka 25 (08/10/2016) 25-manna, sträcka 25 (08/10/2016)