SM-keskimatka (30/08/2020) SM-keskimatka (30/08/2020)