SM-pitkämatka (08/09/2019) SM-pitkämatka (08/09/2019)