SM-keskimatka H21B3 (29/06/2019) SM-keskimatka H21B3 (29/06/2019)